Home / Uncategorized

Uncategorized

Bánh tráng Hoàng Bèo SHIP từ Times city

Bánh tráng Hoàng Bèo SHIP 096.759.0037 bắt đầu với địa điểm ở Times city – là mô hình mới của Bánh Tráng Hoàng Bèo được định vị để giao đồ ăn nhanh nhất cho các khu đông dân cư ở Hà nội. Với mô hình chuyên SHIP, chúng tôi sẽ …